Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Các Khối Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Phương án thi THPT Quốc gia tuyển sinh có nhiều thay đổi trong những năm gần đây bắt đầu từ thi THPT quốc gia 2017, thay đổi trong cách thức thi các môn thi đại học cũng như thay đổi về các khối thi đại học theo các khối thi truyền thống như khối A, Khối B, Khối C hoặc Khối D. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn thông tin mới nhất về các môn thi đại học và các khối thi đại học.
Kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần, các sĩ tử bắt đầu trong quá trình tìm hiểu dần về các môn thi, các ngành của các khối thi đại học. Sắp tới kỳ thi THPT Quốc gia năm nay sẽ có nhiều thay đổi, trong khi đó nội dung tuyển sinh của các trường đại học trên cả nước dự kiến cũng thay đổi ít nhiều. Theo đó, các bạn nên tìm hiểu kỹ và cập nhập thông tin các về điểm chuẩn các trường đại học, hình thức thi THPT quốc gia nhất là đối với các bạn có nguyện vọng muốn đăng ký vào các trường năng khiếu.

cac khoi thi dai hoc
Việc chọn đúng khối thi đại học phù hợp với bản thân là vô cùng cần thiết

Dưới đây là danh sách tổng hợp Các khối thi đại học phân theo tổ hợp môn xét tuyển, 
Để biết thêm thông tin chi tiết về từng khối thi cụ thể bạn hãy bấm vào tên khối thi mình muốn tìm hiểu nhé

Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối A:

Khối thi
Tên môn thi
Chi tiết khối thi
A00
Toán, Lý, Hóa
A01
Toán, Lý, Tiếng anh
A02
Toán, Vật lí, Sinh học   
A03
Toán, Vật lí, Lịch sử
A04
Toán, Vật lí, Địa lí
A05
Toán, Hóa học, Lịch sử
A06
Toán, Hóa học, Địa lí

A07
Toán, Lịch sử, Địa lí

A08
Toán, Lịch sử, GDCD 

A09
Toán, Địa lý, GDCD

A10
Toán, Lý, GDCD

A11
Toán, Hóa, GDCD

A12
Toán, KHTN, KH XH

A14
Toán, KHTN, Địa lí

A15
Toán, KHTN, Giáo dục công dân

A16
Toán, KHTN, Văn

A17
Toán, Vật lý, KHXH

A18
Toán, Hoá học, KHXH


Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối B:

Khối thi
Tên môn thi
Thông tin cụ thể
B00
Toán, Hóa, Sinh
B01
Toán, Sinh, Sử
B02
Toán, Sinh , Địa
B03
Toán, Sinh , Văn
B04
Toán, Sinh, GDCD
Khối B4 Gồm Những Môn Nào? 
B05
Toán, Sinh, KHXH
B08
Toán, Sinh, Anh

Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối C:

Khối thi
Tên môn thi
Chi tiết khối thi
C00
Văn, Sử, Địa
C01
Văn, Toán, Lý
C02
Văn, Toán, Hóa
C03
Văn, Toán, Sử
C04
Văn, Toán, Địa lí
C05
Văn, Lý, Hóa
C06
Văn, Lý, Sinh
C07
Văn, Lý, Sử
C08
Văn, Hóa , Sinh
C09
Văn, Lý, Địa lí

C10
Văn, Hóa, Sử

C12
Văn, Sinh, Sử

C13
Văn, Sinh, Địa

C14
Văn, Toán, GDCD

C15
Văn, Toán, KHXH

C16
Văn, Lý, GDCD

C17
Văn, Hóa, GDCD

C19
Văn, Sử, GDCD

C20
Văn, Địa lí, GDCD


Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối D:


Khối thi
Tên môn thi
Thông tin cụ thể
D01
Văn, Toán, Tiếng Anh
D02
Văn, Toán, Tiếng Nga
D03
Văn, Toán, Tiếng Pháp
D04
Văn, Toán, Tiếng Trung

D05
Văn, Toán, Tiếng Đức

D06
Văn, Toán, Tiếng Nhật
D07
Toán, Hóa, Tiếng Anh
D08
Toán, Sinh, Tiếng Anh

D09
Toán, Sử, Tiếng Anh

D10
Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D11
Văn, Lý, Tiếng Anh

D12
Văn, Hóa, Tiếng Anh

D13
Văn, Sinh, Tiếng Anh

D14
Văn, Sử, Tiếng Anh
D15
Văn, Địa lí, Tiếng Anh

D16
Toán, Địa lí, Tiếng Đức

D17
Toán, Địa lí, Tiếng Nga

D18
Toán, Địa lí, Tiếng Nhật

D19
Toán, Địa lí, Tiếng Pháp

D20
Toán, Địa lí, Tiếng Trung

D21
Toán, Hóa, Tiếng Đức

D22
Toán, Hóa, Tiếng Nga

D23
Toán, Hóa, Tiếng Nhật

D24
Toán, Hóa, Tiếng Pháp

D25
Toán, Hóa, Tiếng Trung

D26
Toán, Lý, Tiếng Đức

D27
Toán, Lý, Tiếng Nga

D28
Toán, Lý, Tiếng Nhật

D29
Toán, Lý, Tiếng Pháp

D30
Toán, Lý, Tiếng Trung

D31
Toán, Sinh, Tiếng Đức

D32
Toán, Sinh, Tiếng Nga

D33
Toán, Sinh, Tiếng Nhật

D34
Toán, Sinh, Tiếng Pháp

D35
Toán, Sinh, Tiếng Trung

D41
Văn, Địa lí, Tiếng Đức

D42
Văn, Địa lí, Tiếng Nga

D43
Văn, Địa lí, Tiếng Nhật

D44
Văn, Địa lí, Tiếng Pháp

D45
Văn, Địa lí, Tiếng Trung

D52
Văn, Lý, Tiếng Nga

D54
Văn, Lý, Tiếng Pháp

D55
Văn, Lý, Tiếng Trung

D61
Văn, Sử, Tiếng Đức

D62
Văn, Sử, Tiếng Nga

D63
Văn, Sử, Tiếng Nhật

D64
Văn, Sử, Tiếng Pháp

D65
Văn, Sử, Tiếng Trung

D66
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

D68
Văn, GDCD, Tiếng Nga

D69
Văn, GDCD, Tiếng Nhật

D70
Văn, GDCD, Tiếng Pháp

D72
Văn, KHTN, Tiếng Anh

D73
Văn, KHTN, Tiếng Đức

D74
Văn, KHTN, Tiếng Nga

D75
Văn, KHTN, Tiếng Nhật

D76
Văn, KHTN, Tiếng Pháp

D77
Văn, KHTN, Tiếng Trung

D78
Văn, KHXH, Tiếng Anh

D79
Văn, KHXH, Tiếng Đức

D80
Văn, KHXH, Tiếng Nga

D81
Văn, KHXH, Tiếng Nhật

D82
Văn, KHXH, Tiếng Pháp

D83
Văn, KHXH, Tiếng Trung

D84
Toán, GDCD, Tiếng Anh

D85
Toán, GDCD, Tiếng Đức

D86
Toán, GDCD, Tiếng Nga

D87
Toán, GDCD, Tiếng Pháp

D88
Toán, GDCD, Tiếng Nhật

D90
Toán, KHTN, Tiếng Anh
D91
Toán, KHTN, Tiếng Pháp

D92
Toán, KHTN, Tiếng Đức

D93
Toán, KHTN, Tiếng Nga

D94
Toán, KHTN, Tiếng Nhật

D95
Toán, KHTN, Tiếng Trung

D96
Toán, KHXH, Anh

D97
Toán, KHXH, Tiếng Pháp

D98
Toán, KHXH, Tiếng Đức

D99
Toán, KHXH, Tiếng Nga


Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối N: 

Khối Thi
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối N00
Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
Khối N01
Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
Khối N02
Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
Khối N03
Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
Khối N04
Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
Khối N05
Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
Khối N06
Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
Khối N07
Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
Khối N08
Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
Khối N09
Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ

Các khối thi phát triển từ tổ hợp môn thi khối H:
Khối Thi
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối H00
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
Khối H01
Toán, Ngữ văn, Vẽ
Khối H02
Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
Khối H03
Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
Khối H04
Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
Khối H05
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
Khối H06
Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
Khối H07
Toán, Hình họa, Trang trí
Khối H08
Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Tham khảo thông tin chi tiết về Khối HTổ Hợp Môn Thi Khối H Và Chọn Trường Đại Học Khối H 

Các khối thi phát triển từ tổ hợp môn thi khối M:

Khối Thi
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối M00
Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
Khối M01
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
Khối M02
Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Khối M03
Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Khối M04
Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát - Múa
Khối M09
Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
Khối M10
Toán, Tiếng Anh, NK1
Khối M11
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
Khối M13
Toán, Sinh học, Năng khiếu
Khối M14
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
Khối M15
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
Khối M16
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
Khối M17
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
Khối M18
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
Khối M19
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
Khối M20
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
Khối M21
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
Khối M22
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
Khối M23
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
Khối M24
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
Khối M25
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sửTham khảo thông tin chi tiết về Khối MTổ Hợp Môn Khối M Và Các Trường Đại Học Khối M

Các khối thi phát triển từ tổ hợp môn thi khối S:

Khối Thi
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối S00
Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
Khối S01
Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

Tham khảo thông tin chi tiết về Khối S: Khối S Thi Môn Gì? Khối S Gồm Những Ngành Nào? 

Các khối thi phát triển từ tổ hợp môn thi khối V:

Khối Thi
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối V00
Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
Khối V01
Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
Khối V02
Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh
Khối V03
Vẽ MT, Toán, Hóa
Khối V05
Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
Khối V06
Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
Khối V07
Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
Khối V08
Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
Khối V09
Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
Khối V10
Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
Khối V11
Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Các khối thi phát triển từ tổ hợp môn thi khối T:

Khối Thi
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối T00
Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
Khối T01
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
Khối T02
Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
Khối T03
Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
Khối T04
Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
Khối T05
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu

Các khối thi phát triển từ tổ hợp môn thi khối K:

Khối Thi
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối K01
Toán, Tiếng Anh, Tin học

Các khối thi phát triển từ tổ hợp môn thi khối R:

Khối Thi
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối R00
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
Khối R01
Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
Khối R02
Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
Khối R03
Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
Khối R04
Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật
Khối R05
Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông

Tham khảo thông tin chi tiết về Khối N:Tổ Hợp Môn Thi Khối N Và Các Trường Khối N

Trên đây là toàn bộ thông tin tổng quát và đầy đủ nhất về các khối thi đại học phục vụ cho ôn tập thi THPT quốc gia, định hướng chọn khối thi, chọn ngành phù hợp với nhu cầu và khả năng với mỗi bạn thí sinh. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho các bạn, chúc các bạn thí sinh đạt kết quả cao!

Xin Lưu Ý:

Mọi thông tin thắc mắc về tuyển sinh quý phụ huynh và các em học sinh có thể đặt câu hỏi bên dưới hoặc liên hệ tới số 0978 501 245 để được hỗ trợ và hướng dẫn

Giờ hành chính từ : Thứ 2 đến Thứ 7 từ 7h'30 phút đến 18h00 Hàng ngày.

Điện Thoại Hỗ trợ Hotline 24/7: (024) 66 636 651

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tin Mới Đăng

Get this Kênh Tuyển Sinh
Designed By Vietnam Education