Các Khối Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Phương án thi THPT Quốc gia tuyển sinh có nhiều thay đổi trong những năm gần đây bắt đầu từ thi THPT quốc gia 2017, thay đổi trong cách thức thi các môn thi đại học cũng như thay đổi về các khối thi đại học theo các khối thi truyền thống như khối A, Khối B, Khối C hoặc Khối D. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn thông tin mới nhất về các môn thi đại học và các khối thi đại học.
Kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần, các sĩ tử bắt đầu trong quá trình tìm hiểu dần về các môn thi, các ngành của các khối thi đại học. Sắp tới kỳ thi THPT Quốc gia năm nay sẽ có nhiều thay đổi, trong khi đó nội dung tuyển sinh của các trường đại học trên cả nước dự kiến cũng thay đổi ít nhiều. Theo đó, các bạn nên tìm hiểu kỹ và cập nhật thông tin các về điểm chuẩn các trường đại học, hình thức thi THPT quốc gia nhất là đối với các bạn có nguyện vọng muốn đăng ký vào các trường năng khiếu. 
cac khoi thi dai hoc
Việc chọn đúng khối thi đại học phù hợp với bản thân là vô cùng cần thiết

TỔNG HỢP CÁC KHỐI THI ĐẠI HỌC MỚI NHẤT HIỆN NAY

Dưới đây là danh sách tổng hợp Các khối thi đại học phân theo tổ hợp môn xét tuyển,
Để biết thêm thông tin chi tiết về từng khối thi cụ thể bạn hãy bấm vào tên khối thi mình muốn tìm hiểu nhé.

I. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối A:

Khối thi đại học
Tên môn thi
Thông tin cụ thể
A00
Toán, Lý, Hóa
A01
Toán, Lý, Tiếng anh
A02
Toán, Vật lí, Sinh học
A03
Toán, Vật lí, Lịch sử
A04
Toán, Vật lí, Địa lí
A05
Toán, Hóa học, Lịch sử
A06
Toán, Hóa học, Địa lí
 
A07
Toán, Lịch sử, Địa lí
 
A08
Toán, Lịch sử, GDCD
 
A09
Toán, Địa lý, GDCD
 
A10
Toán, Lý, GDCD
 
A11
Toán, Hóa, GDCD
 
A12
Toán, KHTN, KH XH
 
A14
Toán, KHTN, Địa lí
 
A15
Toán, KHTN, Giáo dục công dân
 
A16
Toán, KHTN, Văn
 
A17
Toán, Vật lý, KHXH
 
A18
Toán, Hoá học, KHXH
 

II. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối B:

Khối thi đại học
Tên môn thi
Thông tin cụ thể
B00
Toán, Hóa, Sinh
B01
Toán, Sinh, Sử
B02
Toán, Sinh , Địa
B03
Toán, Sinh , Văn
B04
Toán, Sinh, GDCD
Khối B4 Gồm Những Môn Nào?
B05
Toán, Sinh, KHXH
 
B08
Toán, Sinh, Anh
 

III. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối C:

Khối thi đại học
Tên môn thi
Thông tin cụ thể
C00
Văn, Sử, Địa
C01
Văn, Toán, Lý
C02
Văn, Toán, Hóa
C03
Văn, Toán, Sử
C04
Văn, Toán, Địa lí
C05
Văn, Lý, Hóa
C06
Văn, Lý, Sinh
C07
Văn, Lý, Sử
C08
Văn, Hóa , Sinh
C09
Văn, Lý, Địa lí
 
C10
Văn, Hóa, Sử
 
C12
Văn, Sinh, Sử
 
C13
Văn, Sinh, Địa
 
C14
Văn, Toán, GDCD
 
C15
Văn, Toán, KHXH
 
C16
Văn, Lý, GDCD
 
C17
Văn, Hóa, GDCD
 
C19
Văn, Sử, GDCD
 
C20
Văn, Địa lí, GDCD
 


IV. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối D:

Khối thi đại học
Tên môn thi
Thông tin cụ thể
 
D01
Văn, Toán, Tiếng Anh
 
D02
Văn, Toán, Tiếng Nga
 
D03
Văn, Toán, Tiếng Pháp
 
D04
Văn, Toán, Tiếng Trung
 
 
D05
Văn, Toán, Tiếng Đức
 
 
D06
Văn, Toán, Tiếng Nhật
 
D07
Toán, Hóa, Tiếng Anh
 
D08
Toán, Sinh, Tiếng Anh
 
 
D09
Toán, Sử, Tiếng Anh
 
 
D10
Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 
 
D11
Văn, Lý, Tiếng Anh
 
 
D12
Văn, Hóa, Tiếng Anh
 
 
D13
Văn, Sinh, Tiếng Anh
 
 
D14
Văn, Sử, Tiếng Anh
 
D15
Văn, Địa lí, Tiếng Anh
 
 
D16
Toán, Địa lí, Tiếng Đức
 
 
D17
Toán, Địa lí, Tiếng Nga
 
 
D18
Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
 
 
D19
Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
 
 
D20
Toán, Địa lí, Tiếng Trung
 
 
D21
Toán, Hóa, Tiếng Đức
 
 
D22
Toán, Hóa, Tiếng Nga
 
 
D23
Toán, Hóa, Tiếng Nhật
 
 
D24
Toán, Hóa, Tiếng Pháp
 
 
D25
Toán, Hóa, Tiếng Trung
 
 
D26
Toán, Lý, Tiếng Đức
 
 
D27
Toán, Lý, Tiếng Nga
 
 
D28
Toán, Lý, Tiếng Nhật
 
 
D29
Toán, Lý, Tiếng Pháp
 
 
D30
Toán, Lý, Tiếng Trung
 
 
D31
Toán, Sinh, Tiếng Đức
 
 
D32
Toán, Sinh, Tiếng Nga
 
 
D33
Toán, Sinh, Tiếng Nhật
 
 
D34
Toán, Sinh, Tiếng Pháp
 
 
D35
Toán, Sinh, Tiếng Trung
 
 
D41
Văn, Địa lí, Tiếng Đức
 
 
D42
Văn, Địa lí, Tiếng Nga
 
 
D43
Văn, Địa lí, Tiếng Nhật
 
 
D44
Văn, Địa lí, Tiếng Pháp
 
 
D45
Văn, Địa lí, Tiếng Trung
 
 
D52
Văn, Lý, Tiếng Nga
 
 
D54
Văn, Lý, Tiếng Pháp
 
 
D55
Văn, Lý, Tiếng Trung
 
 
D61
Văn, Sử, Tiếng Đức
 
 
D62
Văn, Sử, Tiếng Nga
 
 
D63
Văn, Sử, Tiếng Nhật
 
 
D64
Văn, Sử, Tiếng Pháp
 
 
D65
Văn, Sử, Tiếng Trung
 
 
D66
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 
 
D68
Văn, GDCD, Tiếng Nga
 
 
D69
Văn, GDCD, Tiếng Nhật
 
 
D70
Văn, GDCD, Tiếng Pháp
 
 
D72
Văn, KHTN, Tiếng Anh
 
 
D73
Văn, KHTN, Tiếng Đức
 
 
D74
Văn, KHTN, Tiếng Nga
 
 
D75
Văn, KHTN, Tiếng Nhật
 
 
D76
Văn, KHTN, Tiếng Pháp
 
 
D77
Văn, KHTN, Tiếng Trung
 
 
D78
Văn, KHXH, Tiếng Anh
 
 
D79
Văn, KHXH, Tiếng Đức
 
 
D80
Văn, KHXH, Tiếng Nga
 
 
D81
Văn, KHXH, Tiếng Nhật
 
 
D82
Văn, KHXH, Tiếng Pháp
 
 
D83
Văn, KHXH, Tiếng Trung
 
 
D84
Toán, GDCD, Tiếng Anh
 
 
D85
Toán, GDCD, Tiếng Đức
 
 
D86
Toán, GDCD, Tiếng Nga
 
 
D87
Toán, GDCD, Tiếng Pháp
 
 
D88
Toán, GDCD, Tiếng Nhật
 
 
D90
Toán, KHTN, Tiếng Anh
 
D91
Toán, KHTN, Tiếng Pháp
 
 
D92
Toán, KHTN, Tiếng Đức
 
 
D93
Toán, KHTN, Tiếng Nga
 
 
D94
Toán, KHTN, Tiếng Nhật
 
 
D95
Toán, KHTN, Tiếng Trung
 
 
D96
Toán, KHXH, Anh
 
 
D97
Toán, KHXH, Tiếng Pháp
 
 
D98
Toán, KHXH, Tiếng Đức
 
 
D99
Toán, KHXH, Tiếng Nga
 
 

V. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối N:

Khối thi đại học
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối N00
Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
Khối N01
Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
Khối N02
Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
Khối N03
Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
Khối N04
Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
Khối N05
Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
Khối N06
Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
Khối N07
Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
Khối N08
Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
Khối N09
Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ

VI. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối H:

Khối thi đại học
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối H00
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
Khối H01
Toán, Ngữ văn, Vẽ
Khối H02
Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
Khối H03
Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
Khối H04
Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
Khối H05
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
Khối H06
Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
Khối H07
Toán, Hình họa, Trang trí
Khối H08
Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
Tham khảo thông tin chi tiết về Khối H: Tổ Hợp Môn Thi Khối H Và Chọn Trường Đại Học Khối H.

VII. Các khối thi phát triển từ tổ hợp môn thi khối M:

Khối thi đại học
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối M00
Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
Khối M01
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
Khối M02
Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Khối M03
Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Khối M04
Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa
Khối M09
Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
Khối M10
Toán, Tiếng Anh, NK1
Khối M11
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
Khối M13
Toán, Sinh học, Năng khiếu
Khối M14
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
Khối M15
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
Khối M16
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
Khối M17
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
Khối M18
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
Khối M19
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
Khối M20
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
Khối M21
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
Khối M22
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
Khối M23
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
Khối M24
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
Khối M25
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử
Tham khảo thông tin chi tiết về Khối M: Tổ Hợp Môn Khối M Và Các Trường Đại Học Khối M.

VIII. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối S:

Khối thi đại học
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối S00
Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
Khối S01
Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Tham khảo thông tin chi tiết về Khối S: Khối S Thi Môn Gì? Khối S Gồm Những Ngành Nào?

IX. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối V:

Khối thi đại học
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối V00
Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
Khối V01
Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
Khối V02
Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh
Khối V03
Vẽ MT, Toán, Hóa
Khối V05
Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
Khối V06
Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
Khối V07
Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
Khối V08
Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
Khối V09
Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
Khối V10
Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
Khối V11
Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

X. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối T:

Khối thi đại học
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối T00
Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
Khối T01
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
Khối T02
Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
Khối T03
Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
Khối T04
Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
Khối T05
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu

XI. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối K:

Khối thi đại học
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối K01
Toán, Tiếng Anh, Tin học

XII. Các khối thi đại học phát triển từ tổ hợp môn thi khối R:

Khối thi đại học
Tổ hợp môn xét tuyển
Khối R00
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
Khối R01
Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
Khối R02
Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
Khối R03
Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
Khối R04
Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật
Khối R05
Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông
Tham khảo thông tin chi tiết về Khối N: Tổ Hợp Môn Thi Khối N Và Các Trường Khối N.
Trên đây là toàn bộ thông tin tổng quát và đầy đủ nhất về các khối thi đại học phục vụ cho ôn tập thi THPT quốc gia, định hướng chọn khối thi, chọn ngành phù hợp với nhu cầu và khả năng với mỗi bạn thí sinh. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho các bạn, chúc các bạn thí sinh đạt kết quả cao!
Bạn thích bài viết này ?

Speak Your Mind

*

DMCA.com Protection Status