• Connect with us:

Tin giáo dục

xem toàn bộ

Lịch Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo đã chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9/7/2021 trong đó 2 ngày thi chính thức là ngày 7/7 và 8/7/2021.

Thi THPT Vào 10

xem toàn bộ

Lịch Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo đã chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9/7/2021 trong đó 2 ngày thi chính thức là ngày 7/7 và 8/7/2021.