• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Mở TP. HCM 2022

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Mở TP. HCM 2022

  • Mã trường: MBS
  • Loại hình đào tạo: Công lập
  • Ngày thành lập: 26 tháng 7, 1993
  • Điện thoại: 028 3930 0072
  • Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của bộ GD&ĐT cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực của đất nước ta trong năm vừa  qua, để đáp ứng được nhu cầu đó  Trường Đại Học Mở TPHCM Thông báo tuyển sinh đại hoc hệ chính quy như sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Quản lý công 

Mã ngành: 7340403

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Quản lý xây dựng

Mã ngành: 7580302

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,C03

Ngành Du lịch

Mã ngành: 7810101

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,C03

Ngành Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A02,D07,B00

Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,B00

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,C00,D01

Ngành Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,C00,D01

Ngành Đông Nam Á học

Mã ngành: 7310620

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,D01,C00,D78

Ngành Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,D01,C00,D78

Ngành Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,D01,C00,D78

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,D01,D14,D78

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

Mã ngành: 7220204

Chỉ tiêu tuyển sinh: D01,D78

Tổ hợp xét tuyển:

Ngành Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: D01,D78

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: D01,D78

Ngành Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,D07,D14,D78

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,D01,D14,D78

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: D01,D78

Ngành Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: D01,D78

Ngành Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D01,D07

Ngành Kinh tế

Mã ngành: 7310101C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,D01,D07,D96

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,D01,D07,D96

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,D01,D07,D96

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,D01,D07,D96

Ngành Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A01,B00,D07,D32

Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp khối A00: Toán - Vật lý - Hóa học.

- Tổ hợp khối A01: Toán - Vật lý - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối A02: Toán - Vật lý - Sinh học.

- Tổ hợp khối B00: Toán - Hóa học - Sinh học.

- Tổ hợp khối C00: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí.

- Tổ hợp khối C03: Ngữ văn - Toán - Lịch sử.

- Tổ hợp khối D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D07: Toán - Hóa học - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D32: Toán - Sinh học - Tiếng Nga.

- Tổ hợp khối D96: Toán - Khoa học xã hội - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D78: Ngữ văn - Khoa học xã hội - Tiếng anh.

- Tổ hợp khối D14: Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng anh.

Phương thức xét tuyển theo kết quả 3 năm THPT:

- Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 05 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) các môn học ở THPT;

- Thí sinh được Đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

- Thí sinh được xét bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp có môn Ngoại ngữ.

- Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐĐKXT, điểm sàn) là Tổng Điểm trung bình môn học 5 học kỳ trong tổ hợp xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên):

+/ Phải đạt từ 18,00 điểm trở lên đối với Công nghệ sinh học, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học;

+/ Các ngành còn lại từ 20,00 điểm trở lên. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển được xác định như sau: ĐĐKXT = ĐTBM1 + ĐTBM2 + ĐTBM3.

Trong đó: + ĐTBM1, ĐTBM2, ĐTBM3: Là điểm trung bình 5 học kỳ của các môn học trong tổ hợp xét tuyển: + Điểm nhận đăng ký xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân Các ngành đào tạo năm 2020:

Ghi chú:

(1):   Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật: điểm môn ngoại ngữ được tính hệ số 2.

(2): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

(3):   Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng, Quản lý xây dựngđiểm môn Toán được tính hệ số 2.

(4): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

(5): Điểm trúng tuyển của tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm.

Ghi chú:

- Điểm môn tiếng Anh được tính hệ số 2, trừ CNKT công trình xây dựng.

- Ngành Công nghệ sinh học các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số 2.

2. Đối tượng tuyển sinh trường đại học mở:

- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy chế hiện hành của bộ GD&ĐT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp

 3. Phạm vi tuyển sinh trường đại học mở:

- Trường ĐH Mở Tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh của trường ĐH Mở:

- Nhà Trường tuyển sinh theo hình thức Xét tuyển; Ghi chú: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia

5. Chính sách ưu tiên của trường đại học mở:        

- Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy trường ĐH Mở  tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

6. Lệ phí xét tuyển và thi tuyển:          

- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

- Học phí dự kiến bình quân đối với sinh viên chính quy là 17 triệu đồng; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm được thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

 

🚩Học Phí Đại Học Mở TPHCM Mới Nhất

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách